XV FESTIVAL GUDAČA – Žiri

Članovi žirija/Members of the jury:

VIOLINA/VIOLIN:

1. Lidija Bobić, Glazbena škola, Varaždin (Hrvatska)

2. Ana Veskov, MŠ “Josip Slavenski”, Beograd (Srbija)

3. Katarina Pavlović, Škola za muzičke talente, Ćuprija (Srbija)

4. Janez Podlesek, Muzička akademija, Ljubljana (Slovenija)

5. Nikola Aleksić, Akademija umetnosti, Novi Sad (Srbija)

6. Vanda Novoselec, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (Hrvatska)

VIOLONČELO/CELLO:

1. Judit Niderholcer Josifoska, Muzička škola “Isidor Bajić”, Novi Sad (Srbija)

2. Zoran Stepić, Državni Konzervatorijum Solun (Grčka)

3. Dejan Božić, FMU Beograd (Srbija)

VIOLA, KONTRABAS, KAMERNA MUZIKA, ORKESTAR/VIOLA, DOUBLE BASS, CHAMBER MUSIC, STRING ORCHESTRA:

1. Maja Rome, Muzička akademija, Ljubljana (Slovenija)

2. Dušica Polovina, Akademija umetnosti, Novi Sad (Srbija)

3. Ljubinko Lazić, Fakultet umetnosti, Niš (Srbija)