Jury

Članovi žirija/Members of the jury:

VIOLIN/VIOLINA – članovi žirija za pretkategoriju, I, II, III kategoriju

1. Jovanka Roćenović, MŠ „Vlado Milošević“, Banja Luka

2. Ljubica Simonović Veličković, MŠ Niš

3. Milan Čizmić, MŠ “Slavenski”, Novi Sad

VIOLIN/VIOLINA – članovi žirija za IV, V, VI, VII kategoriju

1. Maja Jokanović, FMU, Beograd

2. Vanda Novoselec, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, Bjelovar

3. Miroslav Pavlović, Akademija umetnosti Novi Sad

CELLO/VIOLONČELO  – članovi žirija za sve kategorije

1. Judit Niderholcer, MŠ „Isidor Bajić“, Novi Sad

2. Zoran Stepić, Državni konzervatorijum, Solun

3. Dejan Božić, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd

VIOLA, DOUBLE BASS, CHAMBER MUSIC, STRING ORCHESTRA/VIOLA, KONTRABAS, KAMERNA MUZIKA I ORKESTAR – članovi žirija za sve kategorije

1. Dušica Polovina, Akademija umetnosti, Novi Sad

2. Zoran Marković, Akademija za glasbo, Ljubljana

3. Ljubinko Lazić, Fakultet umetnosti, Niš

3. Dragan Mirčić, Škola za muzičke talente, Ćuprija