Jury

Članovi žirija/Members of the jury: VIOLIN/VIOLINA – članovi žirija za pretkategoriju, I, II, III kategoriju VIOLIN/VIOLINA – članovi žirija za IV, V, VI, VII kategoriju CELLO/VIOLONČELO  – članovi žirija za sve kategorije VIOLA, DOUBLE BASS, CHAMBER MUSIC, STRING ORCHESTRA/VIOLA, KONTRABAS, KAMERNA MUZIKA I ORKESTAR – članovi žirija za sve kategorije